Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 11. 2016 14:59

Vláda schválila Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2016

Na dnešním jednání Výboru pro Evropskou unii přijal kabinet premiéra Bohuslava Sobotky Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2016 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2016. Ta podává přehled o stavu provádění opatření vytyčených za účelem podpory dlouhodobého hospodářského růstu a stabilní zaměstnanosti.

Zpráva uvádí, v jakém stavu se aktuálně nachází realizace jednotlivých opatření z různých oblastí hospodářské politiky, které si vláda ČR stanovila v letošním Národním programu reforem. Materiál každoročně na podzim zpracovává Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a je konzultován se zástupci hospodářských a sociálních partnerů.

Převážná většina stanovených opatření je průběžně plněna (např. realizace projektů v oblasti migrace - Fast Track, Welcome Package pro investory, Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny či realizace společného vzdělávání včetně dalšího vzdělávání učitelů a podpory škol v této oblasti), anebo již byla splněna (např. zavedení příspěvku na regionální mobilitu či úprava valorizačního mechanismu prostřednictvím novely zákona o důchodovém pojištění). Zbývající opatření se nachází v různé fázi přípravy anebo schvalování (např. zákon o sociálním bydlení, implementace směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce, transpozice revidované směrnice EIA).

Zpráva bude využita také k dialogu s Evropskou komisí o probíhajících hospodářských reformách a plánech vedoucích k naplnění nových hospodářsko-politických doporučení, která byla ČR adresována v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik zemí EU. Všechna letošní doporučení byla kladně přijata, a proto je vláda ČR připravena se plně zasadit za jejich řádné provedení (např. v oblasti rozvoje služeb eGovernmentu).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie