Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 41 až 50 z 1352

Informace týkající poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů týkajících se Legislativní rady vlády České republiky

celý text zprávy

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se údajného zabavení soukromého majetku vládou ČR a poradců vlády ČR

celý text zprávy

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se řešení odškodnění politických vězňů minulého režimu

celý text zprávy

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se finanční podpory vlády ČR dostihovému závodu Velká pardubická

celý text zprávy

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ochrany oznamovatelů v Úřadu vlády ČR

celý text zprávy

Informace týkající se materiálů vlády ČR

Žádost týkající se stabilizace a transformace České pošty, s.p.

celý text zprávy

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se finančních nákladů pořízení a provozu systému nadzvukového letounu F-35 pro Armádu ČR včetně otázky státního dluhu

celý text zprávy

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pravidel v elektronické knihovně legislativního procesu (eKLEP) v rámci informačního systému ODok Úřadu vlády ČR (povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek)

celý text zprávy

Informace týkající se legislativy

Žádost o poskytnutí novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád)

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 1352