Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Závěrečný účet kapitoly

Závěrečný účet kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky  je za příslušný rok předkládán na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Kapitola Úřad vlády ČR nemá podřízenou organizační složku státu ani příspěvkovou organizaci.