Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy

Výroční zprávy Úřadu vlády ČR o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.