Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Povinně zveřejňované informace

Název Úřad vlády České republiky
Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení
Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 Praha 1 Malá Strana
Tel. ústředna: 224 002 111
Fax: 257 531 283
datová schránka ID: trfaa33
Kontaktní poštovní adresa Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
Telefonní čísla Tel. ústředna: 224 002 111
Čísla faxu Fax: 257 531 283
Adresa Internetové stránky http://www.vlada.cz/
Adresa e-podatelny posta@vlada.cz
Bankovní spojení ČNB Praha, účet č. 4320001/0710
IČO 00006599
DIČ CZ00006599
Hlavní dokumenty Programové prohlášení vlády ČR
Legislativní pravidla vlády
Jednací řád vlády
Rozpočet Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů gdpr@vlada.cz
Žádosti o informace Poskytování informací
Příjem žádostí a dalších podání Postup při vyřizování žádosti
Opravné prostředky Nevyhovění žadateli ze strany Úřadu
Formuláře Formulář žádosti o poskytnutí informace
Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané právní předpisy
Úhrady za poskytování informací Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad nákladů
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací V letech 2013 a 2014 nebyly řešeny.
Výhradní licence Úřad vlády ČR neřešil žádnou takovou žádost.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy Úřadu vlády ČR o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.