Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Straka – odborová organizace při Úřadu vlády ČR

Odborová organizace Straka působí na Úřadu vlády od listopadu 2014. Zaměstnanci a zaměstnankyně sdružení v odborech hodlají usilovat o moderní, konstruktivní sociální dialog, který povede k oboustranné spokojenosti sociálních partnerů.

Straka - odborová organizace při Úřadu vlády ČROdborová organizace byla pojmenována Straka. Jméno odkazuje na Strakovu akademii, hlavní sídlo Úřadu vlády ČR, pojmenované po císařském tajném radovi hraběti Janu Petru Strakovi z Nedabylic (1645–1720). Tradice odborové angažovanosti byla na Úřadu vlády ČR obnovena po více než dvaadvaceti letech, během nichž byl tento úřad jediným ústředním správním úřadem bez vlastních odborů.

Právo zakládat na ochranu svých zájmů odborové organizace a sdružovat se v nich je jedním ze základních lidských práv, zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Sociální dialog je významnou a neodmyslitelnou součástí evropského sociálního modelu. Zahrnuje diskuse, konzultace, vyjednávání a společné akce realizované sociálními partnery – zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Odbory jsou ze zákona oprávněny k zastupování zaměstnanců a zaměstnankyň při prosazování jejich potřeb a zájmů. Mohou pomoci při řešení případných konfliktů a problémů v práci. Poskytují bezplatné právní poradenství a v krajním případě i právní zastupování při pracovněprávních sporech. Členství v odborech je vůči zaměstnavateli anonymní. Členové a členky odvádějí odborové organizaci měsíční příspěvek ve výši 1 % ze svého čistého platu.

Odborová organizace Straka usiluje o konstruktivní sociální dialog v moderním evropském pojetí. V první řadě se hodlá věnovat řešení pracovněprávních otázek spojených s implementací zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Další z priorit je slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň – Straka bude mimo jiné usilovat o založení školky (dětské skupiny) při Úřadu vlády ČR. V obecnější rovině se pak bude snažit o napravení obrazu odborové angažovanosti v české společnosti.

V případě dotazů či námětů kontaktujte výbor Straky na adrese odbory@vlada.cz.