Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Česká republika a Strategie Evropské unie pro Podunají

1. 12. 2016

Podunajská strategie