Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Důležité odkazy

Hlavní zdroje informací o Evropské unii:
 

Euroskop
Portál Euroskop.cz je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní. Portál spravuje odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.
http://www.euroskop.cz

Vláda ČR
Unijní tematika v rámci webové stránky Úřadu vlády ČR - informace o činnosti útvarů Úřadu vlády ČR zaměřených na problematiku Evropské unie.
http://eu.vlada.cz

ČR v EU
Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu
http://www.czechrep.be

Web českého předsednictví v Radě EU 2022
Portál eu2022.cz byl zaregistrován v souvislosti s přípravami na druhé české předsednictví. Zatím obsahuje základní informace o předsednictví a Radě EU. S dalšími přípravami se jeho obsah bude rozšiřovat.
http://www.eu2022.cz/

Zastoupení Evropské komise v ČR
Stránky zastoupení Evropské komise v ČR
http://www.evropska-unie.cz

Brexitinfo
Vládní portál sdružující aktuality, důležité informace, dokumenty a odpovědi na nejčastější otázky týkající se brexitu.
https://www.brexitinfo.cz

Europa
Oficiální portál EU – kompletní informace o EU ve všech úředních jazycích Unie
http://europa.eu/

Evropská legislativa
Oficiální webová stránka o právu EU, odkazuje především na Úřední věstník
http://eur-lex.europa.eu

Rada EU
Oficiální stránka Rady Evropské Unie
http://www.consilium.europa.eu/

Evropský parlament
Oficiální stránka Evropského parlamantu
www.europarl.europa.eu

Evropský soudní dvůr
Oficiální stránka Evropského soudního dvora
http://curia.europa.eu/

Evropský účetní dvůr
Oficiální stránka Evropského účetního dvora
http://www.eca.europa.eu/

Evropský hospodářský a sociální výbor
Oficiální stránka Evropského hospodářského a sociálního výboru
http://eesc.europa.eu/

Výbor regionů
Oficiální stránka Výboru regionů
http://www.cor.europa.eu/

Evropská centrální banka
Oficiální stránka Evropské centrální banky
http://www.ecb.eu/

Evropská investiční banka
Oficiální stránka Evropské investiční banky
http://www.eib.org

Evropský ombudsman
Oficiální stránka Evropského ombudsmana
http://www.ombudsman.europa.eu

Eurojust
Eurojust je nový orgán Evropské unie založený v roce 2002 s cílem zvýšit efektivnost odpovědných institucí v členských zemích. Zabývá se vyšetřováním a stíháním závažných, zejména organizovaných trestných činů přesahujících hranice.
http://eurojust.europa.eu

Evropská síť pro záležitosti soudnictví
Spolupráce v občanských a obchodních věcech
http://ec.europa.eu/civiljustice/

Úřad Evropských společenství pro personální otázky
http://europa.eu/epso/

Web českého předsednictví v Radě EU 2009
Portál eu2009.cz shomažďuje kompletní materiály týkající se prvního českého předsednictví v EU (tiskové zprávy, fotografie, videa, audia apod.).
http://www.eu2009.cz/