Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Předsednictví ČR v Radě EU

Historicky druhé české předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) probíhalo od 1. července do 31. prosince 2022. Mottem předsednictví bylo „Evropa jako úkol“ a značilo příležitost ke společné reflexi, ale především výzvu k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí.

Priority českého předsednictví, které stanovila a dne 15. června 2022 představila vláda ČR, byly do zásadní míry ovlivněny programem předsednického tria, které tvořila Česká republika s Francií a Švédskem, a také geopolitickou situací a neodkladnou potřebou ji řešit. Celkem bylo stanoveno pět hlavních prioritních pilířů, nad jejichž rámec byly definovány také priority v jednotlivých formacích Rady. Hlavními pilíři byly:

  • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • Energetická bezpečnost
  • Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  • Strategická odolnost evropské ekonomiky
  • Odolnost demokratických institucí

České předsednictví kladlo zásadní důraz na komunikaci jeho dění a úspěchů. Hlavními předsednickými komunikačními kanály byly webová stránka www.eu2022.cz a sociální sítě. Na webové stránce je možné najít jak průběžné aktuality o předsednických akcích, tak program CZ PRES nebo například informace pro média. Ze sociálních sítí využívalo CZ PRES Twitter, Facebook a Instagram s tím, že každá z těchto sítí cílila na jiné publikum různými typy obsahu. Videomateriál CZ PRES je možné najít na YouTube, fotografie na Flickru.

Hlavními akcemi českého předsednictví na území České republiky bylo 14 neformálních Rad v Kongresovém centru Praha, na nichž se podařilo předjednat řadu návrhů, které byly následně přijaty na formálních jednáních v Bruselu či Lucemburku, ale zejména Pražský summit na Pražském hradě. Tato dvoudenní akce se uskutečnila ve dnech 6. a 7. října 2022 s tím, že v první den proběhlo jednání zcela nového formátu, takzvaného Evropského politického společenství. K tomu se do hlavního města dostavilo na 44 evropských lídrů, aby diskutovali o spolupráci v současné složité době. Druhý den na toto jednání navázalo neformální zasedání Evropské rady.

Role Úřadu vlády ČR

Úřad vlády ČR vykonával v souladu s usnesením vlády č. 729/2019 ze dne 14. října 2019 úlohu centrálního koordinátora pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022.

Konkrétně tento úkol zabezpečovala Sekce pro evropské záležitosti a její Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU. Příprava předsednictví zahrnovala tři roviny:

  • obsahovou
  • organizační
  • komunikační a kulturní

Další podrobné informace o předsednictví: