Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Dokumenty 1 až 10 z 103

Dokumenty 1 až 10 z 103

Doplňující informace:

Informace k níže uvedeným veřejným zakázkám jsou k dispozici na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů.

Výjimku s poskytnutí představuje zejména dokumentace a smlouvy u veřejných zakázek, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost státu.