Důležité informace

18. 9. 2020 20:01

Informace ke koronaviru a nemoci covid-19

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nákaza covid-19 v České republice

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení covid-19.

Jak poznám, že jsem nakažen?
Zkontrolujte si, zda máte některý či více z následujících příznaků. Jde o hlavní příznaky. Příznaků může být i více.

 • Dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem,
 • horečka trvající déle než dva dny,
 • suchý kašel.

Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a užívejte léky proti horečce.
Pokud se vám špatně dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Co je dušnost?
Dušnost je charakterizována subjektivně vnímanými problémy s dýcháním. Pacient má pocit tíže na prsou, nedostatku vzduchu, obtížně se mu dýchá. Dochází k zadýchávání při běžných činnostech (např. pohyb po bytě). Dušnost se může objevit náhle z plného zdraví, či postupným stupňováním příznaků. Zvýšenou pozornost tomuto stavu by měli věnovat pacienti, kteří se léčí se srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem, diabetem, chronickou obstrukční plicní nemocí či onkologickým onemocněním.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jak se chránit?
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
 • dodržovat základní hygienická pravidla;
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Pravidlo 3R - ruce, roušky, rozestupy

 • Ruce – pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo používejte dezinfekci.
 • Roušky – při pohybu v uzavřených prostorách s vyšší koncentrací osob je nejúčinnější prevencí nosit roušku.
 • Rozestupy – dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.

Existuje vakcína proti nákaze covid-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.  

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci covid-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění covid-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění covid-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367. Nově vznikla také hygienická linka 1221. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován. 

Jsou testy schopny odhalit nákazu i v inkubační době?
Testy jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu a jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět. 

Není mi dobře. Cítím, že mám zdravotní potíže. Co mám dělat?
Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:

 • dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem,
 • horečka více jak 38 stupňů,
 • suchý kašel.

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky proti horečce.
Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.

Důležité informace pro osoby testované na covid-19, které mají příznaky onemocnění

 • Proč musím na odběr?
  Jelikož máte příznaky infekčního onemocnění, které se shodují s příznaky onemocnění COVID-19, je třeba Vás vyšetřit, aby se toto onemocnění u Vás vyloučilo či potvrdilo.
 • Jak odběr probíhá?
  Odběr Vám bude proveden speciální jednorázovou štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i mírně nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideál-ně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.
 • Jak se dozvím výsledek?
  Vzhledem k tomu, že máte příznaky infekčního onemocnění, které může být COVID-19, je potřeba dodržovat veškerá preventivní opatření, aby se zamezilo přenosu tohoto onemocnění na další osoby ve Vašem okolí. Po odběru je proto třeba, abyste do oznámení výsledku testu zůstal/a doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, pokud možno pěšky nebo vlastním autem, mějte zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce. Další postup závisí na výsledku testu.
 • Jak se mám chovat po odběru?
  Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří či lékařem, který Vás na odběr poslal. Lékaře o výsledku informuje laboratoř, která vyšetření provedla. Lékař, který Vás poslal na vyšetření, by Vás měl poučit o dalším postupu. Pokud Váš výsledek bude pozitivní, bude Vás dále kontaktovat pracovník hygienické stanice.
 • Co mám dělat v případě, že je výsledek pozitivní?
  Máte onemocnění covid-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění covid-19 nešířili dál. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.) a poučí Vás o dalším postupu. Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.
 • Co mám dělat v případě, že je výsledek negativní?
  Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění než covid-19. I to však může být přenosné na další osoby, proto je vhodné po dobu klinických příznaků zůstat doma, zdržet se kontaktu s ostatními a postupovat dle pokynů Vašeho ošetřujícího lékaře. Jelikož se nejedná o onemocnění covid-19, nevztahuje se na Vás státem nařízená izolace, a po uzdravení není potřeba absolvovat další odběr.
 • V případě, že Vás o výsledku testu informovala laboratoř dříve než Váš praktický lékař, je Vaší povinností nahlásit pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš zdravotní stav a v případě potřeby Vám vystaví pracovní neschopnost. Pokud dojde k vážnému zhoršení Vašich zdravotních potíží, volejte Vašeho praktického lékaře, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155). Pokud je Váš výsledek pozitivní, předejte tuto informaci dispečerovi.

Co když zatím nemám žádné příznaky?
Pokud nemáte příznaky onemocnění, vyšetření není nařízeno. Lze jej však i přesto provést na vaši žádost na mnoha odběrových místech, v takovém případě ale nebude hrazeno ze zdravotního pojištění.

Mám ztrátu chuti či čichu. Jedná se o příznak onemocnění covid-19?
Dle poznatků lékařů patří zhoršení až ztráta chuti a čichu mezi zásadní příznaky onemocnění covid-19. Jedná se o příznaky, které jsou spojeny s infekcí horních cest dýchacích.
Tyto problémy jsou pozorovány u pacientů, kteří mají pozitivní test na covid-19. K těmto příznakům však může dojít i u tzv. skrytých přenašečů nemoci. Pokud se u Vás projeví náhlá ztráta čichu (řádově ve dnech), která není spojená s jinými onemocněními (rýma s nosní neprůchodností, polypy, zánět dutin apod.), věnujte tomuto příznaku pozornost. Jedná-li se o ztrátu chuti a čichu bez dalších příznaků onemocnění covid-19, doporučuje se zůstat 14 dnů v karanténě (spolu s osobami ve společné domácnosti), aby nedošlo k případnému ohrožení dalších osob.

Mám podezření na nákazu. Chci provést test. Jak to mám udělat?  
Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo.
Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést na mnoha odběrových místech a testování si musíte uhradit sám.

Pravidla pro návštěvu odběrového místa

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím dodržujte tyto zásady:

 • Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud má odběrové místo rezervační systém).
 • Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.
 • Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
 • Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, vytíženost jiných míst může být nižší.
 • V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.
 • Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.
 • Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.
 • Nastudujte si informace o průběhu odběru.
 • V případě nejasností volejte linku 1221.

Jak se mám na odběrové místo dopravit?
Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami a nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu. Projděte si seznam odběrových míst.

O jaký test konkrétně jde? 
Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku SZO, jak vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů MZ ČR zplnomocněny, mají přesné instrukce, jak testy provádět.

Kam mám zavolat ohledně výsledků testu? 
Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.

Byl jsem testován a čekám na výsledek. Kdy ho obdržím a jaký bude další postup?
Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla.
Pokud máte výrazné zdravotní potíže (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka více jak 38 stupňů, suchý kašel), volejte linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Co mám dělat, když je test pozitivní? Na co se připravit? 
Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Především zachovejte klid. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika posledních dnech o vašem stavu.

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?
Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt! K tomu je třeba zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s covid-19. Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s covid-19 apod. Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Důležité informace pro osoby testované na covid-19, které byly v kontaktu s nakaženou osobou

 • Proč musím na odběr?
  Jelikož jste byl/a v kontaktu s osobou, u které se prokázalo onemocnění covid-19, existuje jistá pravděpodobnost, že jste se mohl/a také nakazit. Proto je potřeba vyšetřit i Vás, aby se co nejvíce zamezilo dalšímu šíření nákazy.
 • Jak odběr probíhá?
  Odběr Vám bude proveden v rozmezí 1–5 dnů od kontaktu s nemocnou osobou speciální jednorázovou štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Alespoň 1–2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.
 • Jak se dozvím výsledek?
  Jelikož trvá obvykle několik dní než se onemocnění covid-19 projeví, je potřeba dodržovat veškerá opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění na další osoby ve Vašem okolí. Nákazu totiž můžete šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a. Po odběru je proto třeba, abyste do zjištění výsledku testu, a potom několik následujících dnů (dle rozhodnutí Vašeho lékaře či hygienické stanice) zůstal/a doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, mějte zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce.
 • Jak se mám chovat po odběru?
  Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří, která vyšetření prováděla, nebo hygienickou stanicí. Pokud bude Váš výsledek pozitivní, bude Vás kontaktovat pracovník hygienické stanice, která Vám vydala žádanku k vyšetření.
 • Co mám dělat v případě, že je výsledek pozitivní?
  Máte onemocnění covid-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s dalšími osobami, abyste onemocnění nešířili dál a to i v případě, že nemáte žádné příznaky. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.). Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, se hygienická stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.
 • Co mám dělat v případě, že je výsledek negativní?
  Je Vám nařízena karanténa (počet dní stanoví Váš praktický lékař, popřípadě hygienická stanice), což znamená, že musíte zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s dalšími osobami. Onemocnění se může u Vás projevit i za delší dobu po kontaktu s nemocnou osobou. Jelikož se v tuto chvíli neví, zda jste se nakazil/a, je třeba karanténu poctivě dodržovat, aby se zamezilo případnému nevědomému šíření nemoci (onemocnění můžete šířit, i když se cítíte zdráv/a). Na konci karantény Vám bude opět proveden odběr a dále se bude postupovat dle výsledku testu a rozhodnutí praktického lékaře či hygienické stanice. Termín druhého odběru Vám stanoví praktický lékař či hygienická stanice, a to nejdříve 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou.
 • Vaší povinností je nahlásit pozitivní i negativní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš zdravotní stav, vystaví Vám neschopenku a také bude plánovat další odběry nutné k ukončení karantény. V případě, že na sobě kdykoli po odběru zpozorujete příznaky (kašel, zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů či kloubů, ztráta čichu nebo chuti apod.), informujte telefonicky svého praktického lékaře a dohodněte se s ním na dalším postupu. Pokud dojde k vážnému zhoršení Vašeho zdravotního stavu, volejte Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155). Pokud je Váš výsledek pozitivní, předejte tuto informaci dispečerovi.

Jak mám postupovat, pokud pociťuji příznaky o víkendu, kdy můj praktický lékař neordinuje?
Pokud vám příznaky typu horečka, dušnost a výrazný suchý kašel začaly o víkendu a je zároveň pravděpodobné, že jste byl/a v kontaktu s osobou s podezřením nebo pozitivním testem, je třeba volat lékařskou pohotovostní službu. Ta zhodnotí zdravotní stav a rozhodne o možnosti testování.

Jak dlouho trvá čekání na výsledek testování?
Uvědomujeme si, že jsou aktuálně čekací lhůty na výsledky testování různé. Je to způsobeno kapacitou laboratoří, které vzorky zpracovávají. Zvyšování kapacit těchto laboratoří průběžně probíhá s cílem, aby výsledek pacient obdržel co nejdříve. Na pozitivní výsledek však reaguje v krátkém čase příslušná KHS, která bude nařizovat protiepidemická opatření.

Byla mi nařízena karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Mám o této skutečnosti informovat praktického lékaře?
Ano, pacient by měl svého praktického lékaře informovat vždy. Kontaktujte tedy praktického lékaře, u kterého jste registrován/a. Ten by měl mít veškeré informace o zdravotním stavu pacienta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Informační linka ke koronaviru

1221

Infolinky Státního zdravotního ústavu

+420 724 810 106
+420 725 191 367

+420 725 191 370

Kontakty na krajské hygienické stanice
 

Více informací

koronavirus.mzcr.cz nejaktuálnější informace o koronaviru v ČR

Aktuální data v ČR na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Práva zákazníků cestovních kanceláří, informace na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Rady a doporučení pro domácí karanténu na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Co dělat doma s dětmi? Jak s nimi mluvit? Co pomáhá? Doporučení psychologa Ministerstva vnitra, který se specializuje na krizové situace.

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, informace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Světová aktuální data a interaktivní mapa světa s aktuálními počty nakažených.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie