Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 4. 2020 19:28

Výsledky jednání vlády 30. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Čj. 437/20
Předkládá: předseda vlády

2. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
Čj. 427/20
Předkládá: ministr kultury

3. Změna systemizace Vězeňské služby České republiky v roce 2020 a finanční krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby České republiky proti šíření nemoci COVID-19
Čj. 429/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2021–2023
Čj. 413/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Krizové opatření o výjimce z omezení počtu osob pro bohoslužbu konanou v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání
Předkládá: ministr zdravotnictví

7. Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 11. května 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

8. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 11. května 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob, s účinností od 11. května 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a pečovatelské služby
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky, s účinností od 1. května 2020 (pravidla pro překračování státních hranic)
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Čj. 428/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Národní program reforem ČR 2020
Čj. 411/20
Předkládá: předseda vlády
Projednávání bodu bylo přerušeno do čtvrtka 7. května

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie