Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 5. 2020 19:30

Výsledky jednání vlády 4. května 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
čj. 117/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 301/20
Předkládá: ministr zemědělství

3. Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 822
čj. 409/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

4. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023
čj. 421/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
čj. 440/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 445/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
čj. 448/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Zrušení krizového opatření č. 200 ze dne 12. března 2020 a zákazu využívat v obchodní letecké dopravě jiné letiště, než letiště Václava Havla Praha
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Návrh usnesení vlády ČR o poskytnutí daru Italské republice v souvislosti s probíhajícím onemocnění COVID-19 na jejím území
čj. 441/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Organizační a personální opatření na zastupitelském úřadě Moskva
čj. 439/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

13. Změna opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
(
Celé znění opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR)
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra

14. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až na výjimky
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

15. Krizové opatření o  zákazu vstupu na území České republiky a povinnostech při návratu pro všechny kdo vstoupí na území České republiky s účinností od 11. května
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra

16. Zrušení krizového opatření č. 404 ze dne 9. dubna 2020 o pracovní povinnosti žáků a studentů

17. Záměr k připravovanému Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – nájemné“
čj. 446/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

18. Zvýšení dotace v rámci programu „ošetřovné“ pro OSVČ
čj. 447/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 443/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Projednávání bodu bylo přerušeno.

20. Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
čj. 452/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Projednávání bodu bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Prodloužení termínu realizace programu č. 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
čj. 390/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020-2023
čj. 410/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Podpora a rozvoj školního a vysokoškolského sportu a tělesné výchovy v gesci MŠMT od roku 2021
čj. 386/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra
čj. 404/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Projekt „Kompetenční centrum a katalog služeb“
čj. 420/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 388/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Elektronická spisová služba Ministerstva dopravy“
čj. 405/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9
čj. 406/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace RSV v oblasti realizace úprav ve správě registračních značek pro elektrická vozidla
čj. 407/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: JŘBU – Nová vizuální identita České filharmonie
čj. 402/20
Předkládá: ministr kultury

9. Nákup vysílacího času k minipořadu „Do poslední kapky“ s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP
čj. 422/20
Předkládá: ministr životního prostředí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie