Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 4. 2020 17:35

Výsledky jednání vlády 17. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Čj. 364/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough
Čj. 363/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání některých mimořádných opatření
(Celá znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu volného pohybu osob, s účinností od 20. 4. 2020, úpravě zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, ukončování karantény, zákazu návštěv pacientů v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb , elektronických žádankách v prostředí NZIS, uzavření škol a školských zařízení  a úpravě zákazu volného pohybu osob, s účinností od 27. 4. 2020)
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Zrušení krizového opatření č. 201 ze dne 12. března 2020 o zákazu účasti žáků, studentů a některých dalších osob na vyjmenovaných druzích vzdělávání
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Krizové opatření o zajištění nezbytné péče pro děti zaměstnanců Finanční správy České republiky a Finančního analytického úřadu ve věku od 3 do 10 let
Čj. 369/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Pro informaci:

1. Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Čj. 370/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie