Tiskové zprávy

14. 4. 2020 19:02

Výsledky jednání vlády 14. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

1. Dar Republice Severní Makedonie v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Severní Makedonie
Čj. 355/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání některých mimořádných opatření
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu volného pohybu osob s výjimkami  a pracovnících sociálních a zdravotnických služeb)
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení vyvolanými nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Krizové opatření o zrušení části usnesení č. 369 ze dne 1. dubna 2020 o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů sociálního zabezpečení
Čj. 354/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Čj. 356/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čj. 357/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Projednávání bodu bylo přerušeno

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie