Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 4. 2020 17:45

Výsledky jednání vlády 20. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792)
čj. 351/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

2. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)
čj. 352/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila souhlasné stanovisko

3. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 794)
čj. 353/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila souhlasné stanovisko

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 365/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 375/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 381/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
čj. 376/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č.129/2020 Sb.
čj. 378/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

15. Jmenování členky Národní ekonomické rady vlády
čj. 379/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

16. Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

17. Návrh na změnu některých opatření Ministerstva zdravotnictví
(Celá znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o zrušení zákazu letů z Číny, zrušení zákazu přijímat žádosti o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými úřady ČR v Číně a Hongkongu, zrušení zákazu vývozu dezinfekčních prostředků rukouzrušení zákazu přijímat žádosti o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými úřady ČR v Teheránu)
Předkládá: ministr zdravotnictví

18. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o chytré karanténě
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

19. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a jmenování členů výběrové komise
čj. 359/20
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

C. K projednání bez rozpravy:

4. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 323/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. II. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 – 2021
čj. 330/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury

6. Návrh podpory vlády České republiky Českému atletickému svazu na pořádání Mistrovství Evropy družstev v chůzi v letech 2021, 2023, 2025
čj. 329/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury

7. Návrh na jmenování rektora Policejní akademie České republiky v Praze pro období 2020-2024
čj. 349/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Návrh na členství České republiky v Evropském centru excelence pro civilní řešení krizí
čj. 324/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Zpráva o summitu předsedů vlád zemí V4 v Praze dne 4. března 2020
čj. 348/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020)
čj. 337/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014-2020 a pro přípravu programového období 2021-2027
čj. 340/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 333/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

4. Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (rok 2019)
čj. 319/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

5. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 321/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
čj. 328/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
čj. 322/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 320/20
Předkládá: ministr životního prostředí

9. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra
čj. 342/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace k nadlimitní veřejné zakázce "Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - SIEM"
čj. 341/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie