Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odbor komunikace o evropských záležitostech

Ředitelkou Odboru komunikace o evropských záležitostech je Mgr. et Mgr. Eva Húsková. Odbor zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii na centrální i regionální úrovni. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200.

Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Organizačně se odbor člení na Oddělení evropské komunikace a Oddělení pro Eurocentra.

Integrovaný informační systém Euroskop

Webový portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině. Poskytuje informace o fungování institucí EU, členských státech apod. Euroskop pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii. Euroskop přináší informace i prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích: na Facebooku, na Twitteru a Instagramu. Každý měsíc vydává redakce Euroskopu také podcast Tvoříme Evropu, který poskytuje náhled do zákulisí české evropské politiky a zkušenosti Čechů a Češek angažovaných v evropských záležitostech.

Síť regionálních Eurocenter připravuje semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Hlavní přidanou hodnotou Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra spolupracují v regionech s osvědčenými partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol. Další informace o Eurocentrech lze nalézt na na stránce www.eurocentra.cz nebo na stránkách jednotlivých Eurocenter na Facebooku.

Dění v jednotlivých Eurocentrech rovněž monitoruje měsíčník Eurolisty, který je dispozici na serveru Euroskop.cz. Pracovníci Eurofonu na bezplatném telefonním čísle 800 200 200 poskytují široké veřejnosti informace o Evropské unii, členství České republiky v EU a strukturálních fondech a dotacích EU. Dotazy lze pokládat také prostřednictvím chatu na stránce www.dotaceeu.cz.

Národní konvent o EU

Významnou část činnosti odboru představuje organizační zaštítění stálé platformy pro diskusi o evropských záležitostech v ČR, Národního konventu o EU. V rámci odboru působí koordinátoři, kteří zajišťují činnost Národního konventu po organizační stránce a starají se o vizibilitu jeho výstupů. Více informací o Národním konventu o EU je k dispozici na stránkách www.narodnikonvent.cz a na profilech Národního konventu na Facebooku a na Twitteru.

Spolupráce s partnery

Od roku 2009 spolupracuje Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci tzv.Strategického partnerství. Spolupráce je realizována na základě společně odsouhlasených aktivit financovaných oběma partnery.

Úzká spolupráce probíhá rovněž s Ministerstvem pro místní rozvoj, která je zakotvena v usnesení vlády č. 208 ze dne 23. března 2011 a vusnesení vlády č. 1088 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo se podílí na fungování Eurocenter a Eurofonu. Díky spolupráci je zajištěn informační servis v oblastech fondů a dotací.

Odbor komunikace o evropských záležitostech je rovněž spolugestorem Pracovní skupiny Rady EU pro informace (WPI) a členem neformálního seskupení profesionálů v oblasti veřejné komunikace Club of Venice.

Kontakt na sekretariát odboru: velebilova.martina@vlada.cz; tel.: 296 153 125​. Další kontakty naleznete v organizačním schematu.