Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výstavy

11. 9. 2009 10:52

Výstava od 15. 9. 2009: Václav Cigler, Michal Motyčka - Zdvojená vertikála

Prostorový objekt bude dlouhodobě umístěn u vstupu do Kramářovy vily, odkud je k vidění pro veřejnost. Výstava je doplněna dalšími objekty autorů instalovanými v exteriéru Kramářovy vily.

Pořadatel: Úřad vlády ČR
Kurátoři výstavy: Adriana Primusová, Michal Motyčka
Místo konání: zahrada Kramářovy vily, Úřad vlády ČR, Gogolova 1, Praha 1

Dne 15.9. 2009 se v Kramářově vile konala vernisáž výstavy na které přivítal hosty předseda vlády Jan Fischer. Vernisáž doprovodil hudbou na lesní roh Petr Cígler.


Seznam exponátů

Exteriér
Vstupní příjezdová cesta Václav Cigler + Michal Motyčka: Zdvojená vertikála - 2009, kov, vrstvené tabulové sklo,0,2 × 0,3 × 10,3 m

Terasa před kulečníkovým sálemVáclav Cigler: Studánka II. - 2007, kov, sklo, zlato, voda, 80 × 80 × 70 cm

Průčelí vily směrem na Prahu Václav Cigler + Michal Motyčka: Kompozice dvou reflexních hranolů - 2009, pokovené tabulové sklo, kov, 2,8 × 8 × 0,5 m

Zahrada – cíp zahrady s výhledem na Prahu Václav Cigler + Michal Motyčka: Jiná krajina - 2009, kov, kámen, 6,6 × 6,6 × 0,5 m

Interiér vily
Vstup nad schodištěm Václav Cigler: Skleněný sloup - 90. léta, optické sklo, 240 × 10 × 10 cm

Jídelna Václav Cigler: Průzor - návrh 70. léta, realizace 2008, optické sklo, pokovení, nerezový sokl, sklo 25×25 cm

Kulečníkový sál Václav Cigler: Uranové vejce - 2008, kompozitní sklo, nerez plech, 26 × 38 × 26 cm


Jana Šindelová o Zdvojené vertikále

Zdvojená vertikála je elementárním a zároveň zvýznamněným bodem ve smyslu osy pomyslně spojující nebe se zemí či jako linie přesahující vymezení místa, času a dějin. Tematicky patří do prostorových projektů, takzvaných úvah o krajině, jimž se Václav Cigler věnuje od roku 1957. Zamýšlí se v nich nad vztahem člověka a přírody. Tyto vztahy – dvojvztahy jsou myšleny jako bytostná jednota člověka a prostoru, místa a řádu v něm.

Václav Cigler a Michal Motyčka vytvořili prostorovou kompozici pro velmi atraktivní a zároveň neveřejné prostory parku. Zrcadlení vodní hladiny Vltavy a panoramatický pohled na Prahu se stal výzvou pro ozvláštnění vizuální proměnou Ciglerových minimalistických objektů, tvarů-symbolů, jako jsou linie - vertikála a horizontála, válec, hranol, kruh. Zmíněné objekty mají svůj vlastní obsah, konkrétní i symbolický.

Procházíme-li instalací, vnímáme definovaný - vymezený nebo určený prostor, objekty složené ze skleněných či kovových prvků, které nás svou reflexí nebo uzavřeným či otevřeným tvarem uvádějí do děje nebo směřují náš pohyb. Zprostředkovávají nám jakousi přirozenou inspiraci ve smyslu zážitku z krajiny, například objekt Studánka evokuje vodní hladiny v přírodě, které odrážejí světlo, oblohu, je možné se do nich dívat, vnímat jejich hloubku, rovinu, jejich klid nebo čeření. Působením světla v krajině se proměňují skleněné prvky vertikály pomocí světelných efektů duhy procházejících skrz ně.

Doc. akad. sochař Václav Cigler, 1929, je mezinárodně uznávaný autor v oboru sklo. V letech 1951–57 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Jeho tvorbu, která je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, prostorové projekty a kompozice pro architekturu, reprezentuje pět principů: prostor, voda, světlo, člověk, sklo. Prostor a sklo se stávají prostředky komunikace, voda a světlo symbolizují základní prvky života a celé dílo prostupuje bytostná jednota člověka a prostoru. Václav Cigler díky svému „prostorovému citu“ má specifickou potřebu transformovat hmotu ne do formy objektu, nýbrž do způsobu existence vstupováním do procesu a uváděním diváka do ozvláštněných prostorových situací. Vytvořil 21 realizací ve veřejném prostoru. Své práce představil na 44 samostatných a více než 150 kolektivních výstavách v České republice i v zahraničí. Jeho umělecká díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek v České republice a v zahraničí − Praha, Brno, Olomouc, Louny, Litoměřice, Bratislava, Rotterdam, Corning, London, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, Frankfurt a. M., Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, Tel Aviv aj.

Za svou tvorbu byl odměněn řadou domácích i zahraničních cen a vyznamenání. Jako umělec i pedagog velmi výrazně ovlivnil myšlení a tvorbu několika generací umělců, především svých studentů - představitelů generace slovenských umělců, kteří nyní působí jako profesoři na VŠVU v Bratislavě a jiných vysokých školách v zahraničí.

Od roku 1999 spolupracuje Václav Cigler s architektem Michalem Motyčkou, který od roku 2001 připravuje jeho výstavy a domýšlí prostorové projekty v závislosti na přislíbeném prostoru k realizaci. Michal Motyčka je architekt a umělec, který absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy