Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výstavy

22. 1. 2009 14:18

Výstava 28. 1. 2009 - 31. 6. 2009: Oldřich Kulhánek - grafika

Výstava z cyklu prezentací současných českých výtvarných umělců na půdě Strakovy akademie.

Pořadatel: Úřad vlády ČR

Vernisáž výstavy se uskutečnila 28. ledna. Výstava byla veřejnosti přístupná dne 16. května 2009 při příležitosti dne otevřených dveří od 10 do 17 hod.

"Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka. "

Oldřich Kulhánek


Oldřich Kulhánek je světoznámý umělec. Jeho práce je zaměřena především na grafiku a kresbu. Jeho profesionální dráha se započala v 60. letech 20. století a jeho pozoruhodný talent přitahuje pozornost už od doby jeho nejranější etapy.

Oldřich Kulhánek - grafikaJeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách. Velký význam jeho práce můžeme doložit řadou ocenění, která obdržel na mezinárodních výstavách a biennale, např: Europahaus, Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd.

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze.
Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. Učednická léta strávená na škole pod jeho vedením se stala základem jeho umělecké kariéry.

V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých jeho grafických listech) a tím se dopustil i pobuřování atd.

Oldřich Kulhánek - grafikaPřípad, tak jako mnoho jiných, byl vyfabrikován agenty Státní bezpečnosti. V kauze, zvané Kulhánek a spol. číslo 3T 80/72 (spol. proto, že stejně postižen byl i jeho kolega a přítel, akademický malíř Jan Krejčí), se jednalo o jeden z prvních případů komunistické genocidy ducha po roce 1968. Po měsíčním věznění byl propuštěn a po celé dva roky každých čtrnáct dnů vyslýchán. Tato kafkovská situace občana K. trvala do konce roku 1972. Přestože rozhodnutím prezidenta byly paragrafy, za které byli žalováni, amnestovány, konalo se 5. 7. 1973 líčení u Obvodního soudu pro Prahu 10. V této nehorázné frašce hodné Haškova Dobrého vojáka Švejka na lavici obžalovaných "usedlo" jeho 11 grafických listů a kolegových devět grafik. Oba statovali jako svědkové obžaloby. Grafiky byly odsouzeny soudcem Petrem Stutzigem k likvidaci. Indiskrecí jednoho z přísedících tohoto tribunálu se později dozvěděl, že jejich odsouzené grafiky byly ušetřeny likvidace, čímž se rozumělo upálení. Páni soudci
si je rozebrali, tedy ukradli. Oldřich Kulhánek k tomu říká: "Tehdy jsem pochopil, že životní situace, byť tragická, nikdy nepostrádá špetku humoru, pravda, většinou velice černého".

Sedmdesátá léta jsou v jeho tvorbě ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity.

Díky řadě přátel z U.S.A, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska a Francie v období Temna neztrácel kontakt s výtvarnou scénou Evropy.

Oldřich Kulhánek - grafikaPo pádu komunistického režimu v roce 1989 se situace v Československu, později v České republice změnila. Umělci, (a široká veřejnost), mohli konečně volně cestovat. V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby Státy navštívil vícekrát. V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995  hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu.

V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek a je autorem mnoha českých poštovních známek mimojiné navrhl poštovní známku s portrétem Presidenta České republiky Václava Klause.

Oldřich Kulhánek v současnosti žije a pracuje v Praze a je presidentem Nadace Hollar.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X