Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Konference

10. 6. 2009 10:24

Mezinárodní vědecká konference (In)Tolerance v evropských dějinách

Mezinárodní konference k evropským dějinám raného novověku se uskutečnila dne 18. června 2009.

V roce českého předsednictví Evropské unie si současně připomínáme 400. výročí tzv. Rudolfova Majestátu (1609), který potvrzoval do té doby nebývalou svobodu různých křesťanských konfesí v Českém království, výrazně přesahující ustanovení Augšpurského náboženského míru. Ve stejném roce uplyne též 400 let od úmrtí rabbiho Jehudy Löwa, jednoho z nejvýznamnějších židovských učenců, který svými etickými a pedagogickými názory ovlivnil patrně i J. A. Komenského. Na rok 2009 rovněž připadá 500. výročí narození reformátora Jeana Calvina, jehož teologický odkaz silně rezonoval i v prostředí v Čechách vzniklé Jednoty bratrské.

(In)Tolerance v evropských dějinách

Collegium Europaeum – společná výzkumná skupina Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR uspořádala spolu s Úřadem vlády ČR mezinárodní vědeckou konferenci (In)tolerance v evropských dějinách [The (In)tolerance in the European History]. Konference proběhla pod záštitou předsedy vlády ČR ing. Jana Fischera ve čtvrtek 18. 6. 2009 v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně v Praze.

Součástí konference bala jednodenní výstava originálu Rudolfova Majestátu z r. 1609. Tato vzácná archiválie byla vystavována naprosto ojediněle – naposledy při otevření nové budovy Národního archivu.

Originál Majestátu byl během konference vystaven i pro širokou veřejnost v přízemí Lichtenštejnského paláce v den konání konference 18. 6. 2009 od 9:00 do 17:00.

Adresa:
Lichtenštejnský palác,
U Sovových mlýnů 4,
Praha 1 - Malá Strana, Kampa

Kontaktní osoby:
Petra Tikalová (Úřad vlády ČR) – organizační záležitosti
tikalova.petra@vlada.cz
00420 725 741 383

Albert Kubišta (Collegium Europaeum) – záležitosti odborné
albert.kubista@ff.cuni.cz
00420 731 439 764

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy