Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 9:50

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálů k „Návrhu dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.“.

Vážení,

v reakci na Vaši žádost ze dne 24. května 2016 o poskytnutí materiálů k „Návrhu dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.“, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa, v.r.
ředitel odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Průvodní dopis
Příloha č. 2 – Obálka
Příloha č. 3 – Návrh usnesení
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva
Příloha č. 5 – Materiál
Příloha č. 6 – IIIa Příloha materiálu
Příloha č. 7 – IIIb Příloha materiálu
Příloha č. 8 – Vypořádání připomínek
Příloha č. 9 – Návrh tiskové zprávy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty