Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 5. 2021 15:53

Zprávy o činnosti úřadu

Cílem zde zveřejněné zprávy o činnosti za rok 2020 je sumarizovat některé údaje, které charakterizují jak personální složení Úřadu vlády, tak jeho činnost a hospodaření.

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR (dále i „Úřad“) je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů.

Činnost Úřadu je možno rozdělit podle příjemců jeho služeb. V prvé řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. V tomto případě zajišťuje Úřad především úkoly spojené s jednáním vlády. Dále Úřad vlády ČR zabezpečuje chod tzv. poradních a pracovních orgánů vlády, jako jsou Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu apod.

Nejedná se o vyčerpávající výčet všech činností a statistik ale spíš o přehled zajímavých ukazatelů. Zdůrazněna je zejména agenda zajištění jednání vlád a Legislativní rady vlády a protokolární akce.

Pokud by vás zajímaly některé další zprávy a přehledy můžete se podívat na:

  • Závěrečný účet kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky naleznete na stránce Závěrečný účet kapitoly.
  • Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR naleznete na stránce Rozpočet Úřadu vlády.
  • Výroční zprávu Úřadu vlády ČR o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete na stránce Poskytování informací.
  • Informace o vypsaných veřejných zakázkách Úřadu vlády naleznete na stránce Veřejné zakázky.
  • Smlouvy uzavřené Úřadem vlády od 1.1.2015 nad 50 tisíc korun naleznete na stránce Smlouvy.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X