Výstavy

19. 2. 2010 10:59

Výstava Cesty české ústavnosti

U příležitosti 90. výročí přijetí první československé ústavy připravil Úřad vlády ČR a Národní archiv výstavu Cesty české ústavnosti. Pro návštěvníky je připraven výběr zásadních státoprávních a ústavních listin upravujících vnitřní poměry v českých zemích od středověku až do současnosti. Výstava se koná od pátku 26. února do neděle 7. března.

Hrzánský palác

Loretánská 177/9, Praha 1

26. února 2010 - 7. března 2010

10 - 18 hodin

vstup volný

Zájemci o komentovanou skupinovou prohlídku se mohou objednat na tel. +420 296 153 200.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu státní návštěvy generálního tajemníka Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussena bude výstava dne 5. března 2010 otevřena od 15,00 do 18,00 hodin.

Děkujeme návštěvníkům za pochopení.

Císař Karel IV. ruší svůj zákoník (Maiestas Carolina)Co lze považovat za ústavu v historické retrospektivě, je věc historického a státovědného zkoumání řadu desetiletí. Pokud jde o počátky české státnosti, pak lze zcela jistě v historii nalézt řadu zásadních dokumentů, které ovlivnily státní uspořádání a způsob vlády jak v přemyslovské knížecí době, tak i následně v době českého království.První pokusy o sepsání dosud zvykového práva a úpravu poměrů mezi králem a šlechtou se objevují v polovině 13. století, avšak nebyly úspěšné a nedochovaly se nám o nich podrobnější zprávy. O vydání zemského řádu se pokusil i Karel IV., ovšem ani tak mocný panovník jako on, nedokázal svůj návrh, pro nějž se vžil název Maiestas Carolina, proti vůli vyšší šlechty prosadit a pod záminkou, že návrh zákoníku shořel, jej zrušil. Návrh textu se však dochoval v opisu, který společně s listinou, jíž Karel IV. Maiestas zrušil, na výstavu laskavě zapůjčil Státní oblastní Archiv Třeboni.

Konfederace českých stavůHusitská revoluce a spory o český trůn výrazně oslabily královskou moc a největší vliv na správu státu získává vyšší šlechta. Z jejího popudu je také sepsáno Vladislavské zřízení zemské vydané tiskem v Praze roku 1500. Jeden z pěti dochovaných explářů této vůbec první kodifikace zemského práva na výstavu zapůjčila Knihovna Národního muzea. Po vypuknutí stavovského povstání byla 31. července 1619 schválena ústava známá jako Česká konfederace. Jako vůbec první ze všech dosud vydaných státoprávních dokumentů je platná pro všechny země České koruny a mění český stát ve federaci stavovských zemí, jejíž jednotu zajišťuje již nikoliv osoba panovníka, ale právě ústava samotná.

Obnovené zřízení zemskéPorážka povstání však výrazně posílila moc panovníka, který vydal v roce 1627 Obnovené zřízení zemské, jehož ustanovení s obměnami platila v Čechách až do roku 1848, kdy byla v rakouské monarchii vyhlášena ústavnost . Toto období by na výstavě mělo být zastoupeno ukázkami rakouských ústav.

Nechybí ani dokumenty, která hrály zásadní roli při vzniku Československa v roce 1918 - rukopisný koncept Washingtonské deklarace psaný Tomášem Garriguem Masarykem a 1. zákon ČSR ze dne 28. října 1918 psaný rukou Dr. Aloise Rašína s podpisy členů Národního výboru. Hlavním exponátem z dob první československé republiky je samotná ústava z roku 1920 a dále jsou na výstavě prezentovány socialistické ústavy z roku 1948 a 1960 a konečně současná Ústava České republiky schválená v roce 1992.

Výstava se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera a připravily ji Úřad vlády České republiky a Národní archiv ve spolupráci s Národním muzeem, Archivem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Státním oblastním archivem v Třeboni, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie