Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Konference

16. 11. 2009 0:05

Mezinárodní konference Železná opona - její spouštění, střežení a stržení

20.-21. listopadu 2009 v pražském Lichtenštejnském paláci mezinárodní konference DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe Twenty Years Later

Mezinárodní konference o roli středovýchodní Evropy ve studené válce pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera.

Železná oponaPři příležitosti 20. výročí pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě a konce studené války pořádá Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 20.-21. listopadu 2009 v pražském Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe Twenty Years Later (Železná opona – její spouštění, střežení a stržení. Studená válka a středovýchodní Evropa dvacet let poté). Nejvýznamnější historikové soudobých dějin z jedenácti zemí světa využijí dvou desetiletí soustavného výzkumu k tomu, aby zhodnotili otázky týkající se úlohy, kterou středovýchodní Evropa sehrávala v období studené války a zamysleli se nad dlouhodobějšími důsledky studené války, s nimiž se mezinárodní společenství potýká ještě na začátku 21. století.

17. listopad 1939 - Jan OpletalV Praze se 17. listopadu 1989 uskutečnil studentský pochod, jehož cílem bylo připomenout smutné události roku 1939. Část radikálnějších studentů ovšem chtěla také upozornit na poměry panující v komunistickém Československu. Pochod se nejprve vydal po vyslechnutí projevů na Albertově na Vyšehrad, odkud chtěli studenti pokračovat na Václavské náměstí. Průvod byl ovšem zastaven na Národní třídě, kde proti pokojně demonstrujícím studentům brutálně zasáhli příslušníci Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti. Po násilném rozehnání demonstrace se část studentů vydala do pražských divadel, kde informovala o situaci herce. Studentský stávkový výborNásledný den se československá společnost začala dozvídat o událostech na Národní třídě, zároveň začaly vznikat první stávkové výbory studentů a herců, které stály u zrodu pozdějšího stávkového hnutí. Na situaci reagovali také představitelé různých opozičních organizací, kteří se pochopitelně připojili k aktivitám studentů. 17. listopad tak stál na počátku procesu, který nazýváme jako Sametová revoluce. Události tohoto dne byly počátkem konce komunistického mocenského monopolu a odstartovaly proces demokratizace československé společnosti.

Mezi těmi, kteří se nad významem těchto událostí budou zamýšlet, bude například Thomas Blanton, ředitel National Security Archive při George Washington University ve Washingtonu, D.C., Leonid Gibianskij, který působí na Institutu slovanských studií Ruské akademie věd, David Holloway, profesor na Stanfordské univerzitě a ředitel tamního Freeman-Spogli Institute for International Studies a Vojtěch Mastný, který je v mezinárodním měřítku patrně nejproslulejším žijícím historikem českého původu. Konferenci samé bude vpodvečer 19. listopadu ve Strakově akademii předcházet diskuse vybraných odborníků na téma How Well Did the Cold War Experience Prepare for Membership in NATO and EU? (Jak zkušenost studené války ovlivnila rozšíření NATO a EU?).

Úvodní blok konference zahájí ministr pro lidská práva Michael Kocáb a vystoupí mj. Jiří Dienstbier a Alexandr Vondra. Moderování se ujme Vojtěch Mastný, který je v mezinárodním měřítku patrně nejproslulejším žijícím historikem českého původu.

Více informací o konferenci naleznete na http://www.usd.cas.cz/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy