Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Události

20. 11. 2009 11:15

Premiér Jan Fischer udělil Pamětní medaili Karla Kramáře světově proslulým vědcům

Při příležitosti 20. výročí kolapsu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě a konce studené války.

V souvislosti s konáním významné mezinárodní konference DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe twenty years later, se premiér České republiky Jan Fischer rozhodl udělit Pamětní medaili Karla Kramáře světově proslulým vědcům, kteří se na mezinárodní scéně významným způsobem zasloužili o poznání novodobých českých (československých) dějin.

Medile Karla Kramáře

Vyznamenaní:


Thomas Blanton je ředitelem National Security Archive při George Washington University ve Washingtonu, D.C. Vedle svého odborného díla, zaměřujícího se na poznání zejména americké politiky v pozdějších fázích studené války, svým soustavným tlakem vyvíjeným na americké vládní struktury významně přispěl k prosazování práva na svobodný přístup k informacím. Jako málokdo jiný se zasloužil o důkladné poznání nejnovějších dějin Československa v mezinárodním měřítku, když pod jeho vedením vydal National Security Archive několik důležitých pramenných edicí k poválečným československým dějinám.

Saki Ruth Dockrill (in memoriam), britská historička japonského původu byla přední světovou odbornicí v oblasti strategických studií a dějin mezinárodních vztahů. Působila na King’s College v Londýně. Ve svých pěti vysoce ceněných vědeckých monografiích se zabývala mj. britskou a americkou bezpečnostní politikou v 50. a 60. letech a příčinami konce studené války, v dalších studiích mj. politikou Velké Británie a Západu vůči Československu na konci 60. let či aktuální otázce jaderné hrozby ze strany Severní Koreje. Na pražské konferenci o studené válce se chystala vystoupit s referátem The lingering controversy over the 'End' of the Cold War, ale 8. srpna 2009 prohrála ve věku 56 let svůj čtyřletý zápas s leukémií.

Mark Kramer patří k nejvýznamnějším historikům studené války. Je profesorem na Harvard University, ředitelem The Harvard Project for Cold War Studies a Senior Fellow Harvard’s Davis Center for Russian and Eurasian Studies. Zasloužil se o komparativní výzkum komunistických režimů ve střední a východní Evropě v kontextu studené války. Svou odbornou pozornost věnoval mj. Pražskému jaru 1968 a podílel se mj. na vzniku klíčové edice The Prague Spring 1968: a National Security Archive Documents Reader.

Vojtěch Mastný je v mezinárodním měřítku patrně nejproslulejším žijícím historikem českého původu. Je zakladatelem a ředitelem mezinárodního projektu Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (později přejmenovaného na Parallel History Project on Cooperative Security). Svými vysoce ceněnými knihami i studiemi zásadním způsobem přispěl mj. k poznání poválečné sovětské mocenské expanze do zemí střední a východní Evropy včetně Československa, ale kupříkladu též českého odboje v letech 2. světové války.

Alex Pravda je ředitelem Centre for Russian and Eurasian Studies při St. Antony’s College Oxfordské univerzity. Je předním světovým odborníkem na nejnovější dějiny Sovětského svazu a analytikem politických procesů v současném Rusku; v mezinárodním měřítku patří mezi nejrenomovanější vědce českého původu v oblasti humanitních a sociálních věd.

Vilém Prečan patří k nejvýznamnějším českým historikům a editorům archivních materiálů. Svými publikacemi a dokumentárními edicemi se zasloužil o poznání řady klíčových etap moderních dějin Československa, zejména aktivit domácího i zahraničního odboje a disentu, a v posledních letech též událostí v Československu v roce 1989 v mezinárodním kontextu. Po vystěhování do SRN v roce 1976 založil a vedl Československé dokumentační středisko nezávislé literatury a po návratu do vlasti byl zakladatelem a 1. ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV (od roku 1993 AV ČR).

William Taubman je profesorem politických věd na Amherst College a významným americkým historikem soudobých dějin. Svými knihami a odbornými studiemi se zasloužil o poznání mocenských mechanismů v komunistických režimech poválečných desetiletí, zejména v éře sovětizace střední a východní Evropy, v době vlády Nikity Sergejeviče Chruščova a nejnověji též v době rozkladu sovětského bloku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy