Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 10:12

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 35/15 a usnesení Vlády ČR č. 47/2015.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost ze dne 3. června 2016 o poskytnutí materiálu čj. 35/15 a usnesení č. 47/2015 ze dne 19. ledna 2015, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál. Jestliže byste chtěl bližší technickou specifikaci návrhu řešení, dovoluji si Vám doporučit, abyste se obrátil na předkladatele tohoto nelegislativního materiálu, kterým je Ministerstvo financí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa, v.r.
ředitel odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Usnesení č. 47/2015
Příloha č. 2 – Průvodní dopis
Příloha č. 3 – Obálka
Příloha č. 4 – Návrh usnesení
Příloha č. 5 – Předkládací zpráva
Příloha č. 6 – Materiál
Příloha č. 7 – Návrh tiskové zprávy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty