Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

28. 1. 2016 11:03

Žádost o poskytnutí materiálu čj. 1548/15

Žádost o poskytnutí kopie materiálu „Odůvodnění veřejné zakázky „Projekt PPP D4“ čj. 1548/15“ pro jednání Vlády ČR dne 13. ledna 2016.

Vážený pane předsedo,

v reakci na Vaši žádost ze dne 22. ledna 2016 o poskytnutí kopie materiálu „Odůvodnění veřejné zakázky „Projekt PPP D4“ čj. 1548/15“ pro jednání Vlády ČR dne 13. ledna 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Jiří Gaňo
ředitel odboru právního a kontrolního

 

Příloha
Příloha č. 1 – Průvodní dopis
Příloha č. 2 – Obálka
Příloha č. 3 – Návrh usnesení
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva
Příloha č. 5 – Materiál
Příloha č. 6 – Vypořádání připomínek
Příloha č. 7 – Návrh tiskové zprávy
Příloha č. 8 – Analýza proveditelnosti PPP R4

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty