Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 10:01

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu k „Informaci o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016“.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost ze dne 2. června 2016 o poskytnutí materiálu k „Informaci o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016“, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa, v.r.
ředitel odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Průvodní dopis
Příloha č. 2 – Obálka
Příloha č. 3 – Předkládací zpráva
Příloha č. 4 – Materiál
Příloha č. 5 – Vypořádání připomínek
Příloha č. 6 – Návrh tiskové zprávy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty