Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

18. 3. 2011 9:24

Žádost o poskytnutí informace ve věci Integrovaného systému Státní pokladny.

Žádost o poskytnutí informace v podobě písemných podkladů pro ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Integrovaný systém Státní pokladny IISSP, na základě usnesení vlády ze dne 27.8.2008 č. 1095.

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám požadované písemné materiály pro ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zalcázku Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), na základě usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1095, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Bc. Jan Osúch, v.r.
ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty