Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

13. 3. 2019 15:38

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se platů a odměn vedoucích pracovníků Úřadu vlády ČR.

Dne 21.02.2019 byly požadované informace poskytnuty. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X