Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

23. 11. 2023 9:05

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se finanční podpory vlády ČR dostihovému závodu Velká pardubická

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 25. října 2023 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jste formulovala následovně:

„Žádám Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o poskytnuté finanční podpoře dostihovému závodu „Velká pardubická“ ze strany Vlády České republiky, a to prostřednictvím

a) pořadatele závodu Dostihový spolek Pardubice, a.s.

b) města Pardubice

c) jiného subjektu, v letech 2018–2023.“

K Vaší žádosti si dovolujeme uvést, že dostihový závod byl v letech 2019, 2020 a 2021 podpořen formou záštity ministra zemědělství, který poskytl pořadateli Velké pardubické steeplechase, tj. Dostihovému spolku a. s., prostřednictvím Statutárního města Pardubice, finanční podporu v roce 2019 ve výši 5 mil. Kč, v roce 2020 ve výši 2,5 mil. Kč a v roce 2021 ve výši 3,4 mil. Kč.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X