Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

2. 1. 2023 15:39

Informace týkající se vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se postojů vlády České republiky

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 9. prosince 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste doplnil dne 19. prosince 2022. Žádost byla formulována následujícím způsobem:

„1,Podporuje vláda myšlenky,nebo šíření fašismu, nacismu, nebo neonacismu?

2,souhlasí vláda s potlačováním,vymýcením myšlenek, nebo šíření fašismu, nacismu,nebo neonacismu?“

V reakci na otázku č. 1 Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že vláda České republiky nepodporuje myšlenky nebo šíření fašismu, nacismu nebo neonacismu.

K otázce č. 2 žádosti si dovoluji sdělit, že Vám bude odeslána výzva k upřesnění této otázky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.

ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X