Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

2. 1. 2023 15:34

Informace týkající se vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Rady vlády pro národnostní menšiny

Úřad vlády České republiky obdržel dne 6. prosince 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o informace týkající se toho, jakým způsobem Úřad vlády ČR naložil s podáním žadatele, které se týkalo postojů a aktivit členky Rady vlády pro národnostní menšiny.

Část požadovaných informací byla žadateli poskytnuta, ve zbývající části byla žádost odmítnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X