Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

29. 11. 2023 15:56

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zpřístupnění prostor Hrzánského paláce

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 13. listopadu 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formulovala následujícím způsobem.

„Dobrý den,

na základě zveřejněné informace, že dne 17.11.2023 bude otevřena Kramářova vila, jsme zajistili výlet do Prahy. Teď jsme ovšem zjistili, že asi nastala změna a bude otevřen Hrzánský palác. V Hrzánském paláci jsme již byli, chtěli jsme vidět Kramářovu vilu. Opravdu je změna?“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovolujeme potvrdit, že dne 17. listopadu 2023 Úřad vlády zpřístupní veřejnosti prostory Hrzánského paláce a Kramářova vila v tomto termínu přístupná nebude. Důvodem změny je program předsedy vlády a konání protokolární akce.

Bližší informace je možné nalézt na webových stránkách Úřadu vlády na tomto odkazu Na státní svátek 17. listopadu zpřístupní Úřad vlády veřejnosti Hrzánský palác | Vláda ČR (vlada.cz).

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X