Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 1. 2023 10:11

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí Akčního plánu pro čelení dezinformacím

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále je „Úřad vlády“) obdržel dne 30. prosince 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla formulována následovně.

„Vážení,

chtěl bych vás, tedy Úřad vlády, požádat ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o "plán boje proti dezinformacím," který zmiňuje např. Deník N v článku "Jak chce Česko čelit konspiracím: Vláda hodlá stíhat jejich šíření i dávat desítky milionů médiím".

Rovněž bych chtěl pořádat o jmenný seznam všech osob spolu s informací o jejich pozici či služebním zařazení, které se podílely na jeho přípravě.“

K otázce týkající se seznamu osob, které se podílely na přípravě předmětného materiálu, Úřad vlády sděluje, že návrh Akčního plánu pro čelení dezinformacím vznikl na základě materiálu, který zpracovalo Centrum proti hybridním hrozbám, jehož agenda spadá podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů do působnosti Ministerstva vnitra. Informace o jménech konkrétních osob dané instituce, které se na zpracování podílely, nemá Úřad vlády k dispozici. Na vypracování konečného návrhu požadovaného materiálu poté pracoval Ing. Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací a MPhil. Dominik Presl, referent Oddělení strategické komunikace Úřadu vlády.

Dovoluji si Vás informovat, že ke zbývající části Vaší žádosti týkající se poskytnutí požadovaného materiálu a seznamu osob, které se podílely na jeho vypracování a zároveň organizačně nespadají do organizační struktury Úřadu vlády, námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude taktéž zasláno do Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X