Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 1. 2023 13:12

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se podání doručených na Úřad vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 19. prosince 2022 Vaši písemnou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kterou jste specifikoval níže uvedeným způsobem:

Požadavek dle zák. č. 106/99 Sb.

1) Požaduji pořídit kopie spisů ÚV ČR, a to:

1. 18864/2022-UVCR

2. 16969/2022-UVCR

3. 31807/2022-UVCR

4. 29013/2022-UVCR

5. 25802/2022-UVCR

6. 18861/2022-UVCR

7. 21178/2022-UVCR

8. 1453/2022-UVCR

2) Z opatrnosti znovu vznáším požadavek, pod kterým čj. je vedeno mé podání ze dne 25.3. tr. prez 28.3. tr. adresované UV ČR sekr. před. vl. doplněné pod z 5.4. tr. prez z 11.4. tr.“ (Sic!)“

K bodu č. 2 žádosti Vám sděluji, že Vaše podání datované 25. března 2022, které bylo Úřadu vlády doručeno dne 28. března 2022, je evidováno pod čj. 14537/2022-UVCR a podání datované 5. dubna 2022, které bylo Úřadu vlády doručeno 11. dubna 2022, je evidováno pod čj. 16969/2022-UVCR.

K bodu č. 1 Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že spis s čj. 1453/2022-UVCR, který uvádíte pod bodem 8., se nevztahuje k Vaší osobě. S ohledem na Vaši předchozí komunikaci s Úřadem vlády lze důvodně předpokládat, že spisem, jehož kopii požadujete poskytnout, je spis čj. 14537/2022-UVCR a z této skutečnosti Úřad vlády při zpracování Vaší žádosti vycházel.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.

ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X