Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 2022 12:45

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí materiálů

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 27. října 2022 Vaši žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla formulována následujícím způsobem:

„Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "infozákon") žádám o informaci, zda má Úřad vlády ČR k dispozici dopisy, kterými vláda České republiky oficiálně oznámila vládě Spojených států, že Česká republika ratifikovala Protokoly o přístupu Finské republiky a Švédského království k Severoatlantické smlouvě (viz. článek 2 těchto Protokolů). Pokud ano, žádám též o zaslání těchto dopisů.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády požadovanými dokumenty nedisponuje.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X