Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 15:51

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se objednávky Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky obdržel dne 22. září 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací týkajících se objednávky Úřadu vlády České republiky č. 4500041520.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X