Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 2022 13:38

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se podání doručeného na Úřad vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 30. srpna 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o informaci, zda bylo na Úřad vlády doručeno  podání Policie České republiky, Oddělení obecné a hospodářské kriminality Mělník, sp. zn. KRPA-19-86774-5/TČ-2022-010681.

K Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že žádné podání odpovídající Vámi poskytnutým údajům nebylo na Úřad vlády doručeno.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X