Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 2022 12:19

Informace týkající se Světového ekonomického fóra

Žádost o poskytnutí informací týkajících se účasti zástupců České republiky na Světovém ekonomickém fóru

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 11. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste doplnil dne 23. října 2022. Žádost byla formulována následovně.

„Dobrý den,

na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o sdělení, kdo se jakožto zastupitel České republiky od roku 1993 zúčastňoval či zúčastňuje jednání Světového ekonomického fóra (WEF – World Economic Forum), a jaká opatření či nařízení WEF Česká republika doposud zavedla nebo se v budoucnu chystá zavést.“

K Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že Světového ekonomického fóra se ve funkci předsedy vlády České republiky účastnil v roce 2000 Ing. Miloš Zeman a v roce 2018 a 2019 Ing. Andrej Babiš. Úřad vlády dále disponuje informací, že se v minulosti předmětné události zúčastnil i prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Pro úplnost uvádím, že na webových stránkách Úřadu vlády lze nalézt rozhovor týkající se účasti PhDr. Tomáše Sedláčka, tehdejšího člena Národní ekonomické rady vlády, na této události v roce 2012. Z rozhovoru však plyne, že dotyčný se této akce neúčastnil jako zástupce České republiky, ale byl pozván jako akademik.

Ke zbývající části Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude zasláno do vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.

ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X