Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 8. 2021 15:35

Informace týkající se rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. a podkladu pro rozhodovací činnost soudu

Žádost o poskytnutí rozhodnutí o rozkladu a podkladu pro rozhodovací činnost soudu

Úřad vlády ČR obdržel dne 25. července 2021 elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2021, čj. 14 A 56/2020-20 a rozhodnutí čj. 7081/2020-UVCR-10 ze dne 27. 3. 2020.

V reakci na požadavky formulované v žádosti byla žadateli zaslána kopie rozhodnutí čj. 7081/2020-UVCR-10 ze dne 27. 3. 2020. Ke zbývající části žádosti bylo vydáno samostatné rozhodnutí.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X