Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 10:12

Informace týkající se předsedy vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cesty premiéra běžnými leteckými linkami

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 21. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žádáte o poskytnutí informace, zda „může předseda vlády ČR využít k přepravě v rámci plnění pracovních povinností i běžnou leteckou linku.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že předseda vlády může využít k přepravě v rámci plnění svých pracovních povinností běžnou leteckou linku, nicméně za předpokladu, že komerční let vyhovuje bezpečnostním a organizačním aspektům vrcholné státní návštěvy, a zároveň pokud je možné zakoupit dostatečné množství letenek v požadovaném čase pro celou delegaci, doprovod a zástupce médií, kteří do cílové destinace předsedu vlády doprovázejí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

v. z. Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X