Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 10. 2022 14:09

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů projednaných vládou ČR

Úřad vlády České republiky obdržel dne 10. října 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se níže popsaných dokumentů:

„a) 1153/22 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86, o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií a o změně usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889, k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy

b) 1147/22 Informace pro vládu České republiky o záměru "Rozšiřování informačního systému Státní plavební správy 2022“

c) 1154/22 Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 87)

d) 1166/22 Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 88)

e) 1182/22 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení

f) 1193/22 Informace k připravovaným veřejným zakázkám centra CzechELib – ACM 2023+

g) 1167/22 Návrh na jmenování 8 členek / členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky.“

Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X