Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 10. 2022 14:01

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů projednaných vládou ČR

Úřad vlády České republiky obdržel dne 23. září 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se níže popsaných dokumentů:

„a) 1014/22 Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesená vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86

b) 1026/22 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb „Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního sytému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ (dále jen „RPSD“) a dílčí objednávku týkající se napojení RPSD na Informační systém Rejstříku trestů

c) 1028/22 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020

d) 990/22 Zprávy z auditů v oblasti kybernetické bezpečnosti provedených u vybraných organizací

e) 1035/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora aplikace eCeP (předložil ministr financí) 

f) 1051/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 – Komunikační nástroj kontaktního centra (předložil místopředseda vlády a ministr zdravotnictví)

g) 1052/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 – Tečka/čTečka (předložil místopředseda vlády a ministr zdravotnictví)

h) 1040/22 Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních  a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 84)

i) 1086/22 Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních   a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 85)

j) 1090/22 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Poskytování služeb Helpdesku a Technické podpory.

k) 1092/22 Informace pro vládu České republiky o připravované zakázce „Vytvoření informačního systému centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů„

l) 1093/22 Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86

m) 1094/22 Informace o záměru Nemocnice Na Homolce učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií

n) 1120/22 Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních   a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 86)

o) 1129/22 Informace o požadavcích na zajištění ověřovacího a ostrého provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa a zkušebního provozu jeho subsystému e-Sbírka nad rámec dosavadního rozsahu projektu e-Sbírka a e-Legislativa

p) 1132/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Vývoj a provoz webového klienta pro NCTS, AES a eDovoz

q) 1141/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Kryptografický prostředek pro distribuci a výrobu klíčových materiálů u NDA - nákup  v roce 2022 a 2023“

r) 1144/22 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Upgrade AIX 7.2 IK + PMD.“

Požadované dokumenty byly žadateli částečně poskytnuty a ke zbývající části bylo vydáno rozhodnutí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X