Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

15. 9. 2022 13:40

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí vypořádání meziresortních připomínek k materiálu s názvem Usnesení vlády „Revitalizace brownfieldu a příprava a výstavba strategického podnikatelského parku Plzeň – Líně“

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 30. srpna 2022 Vaše podání s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte „o zaslání seznamu meziresortních připomínek a jejich vypořádání, k materiálu s názvem Usnesení vlády č. 647 "Revitalizace brownfieldu a příprava a výstavba strategického podnikatelského parku Plzeň - Líně", č.j. 890/22, s uvedením Připomínkujícího místa, Obsahu připomínky a Stanoviska k připomínce a způsobu jejího vypořádání, ve formátu PDF nebo kompatibilním s Microsoft Word/Excel.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji zaslat Vámi požadovaný materiál, který naleznete v příloze této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

Oddělení právní

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – vypořádání připomínek

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty