Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 11. 2023 14:40

Informace týkající se materiálů vlády ČR

Žádost týkající se stabilizace a transformace České pošty, s.p.

Úřad vlády České republiky obdržel dne 13. října 2023 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, které se týkaly implementačního plánu projektového záměru transformace České pošty, s.p.

Požadované informace byly žadatelce částečně poskytnuty (příloha č. 1, č. 2, č. 3) spolu s odkazem na již dříve zveřejněnou informaci - Česká pošta vydala zprávu o udržitelnosti za rok 2022 - 2023 - Česká pošta (ceskaposta.cz).  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty