Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

29. 11. 2023 12:55

Informace týkající poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů týkajících se Legislativní rady vlády České republiky

Úřad vlády České republiky obdržel dne 30. října 2023 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí materiálů týkajících se 267. zasedání Legislativní rady vlády České republiky.

Požadované informace, resp. materiály byly poskytnuty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X