Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

31. 3. 2020 13:35

Informace o platu, odměnách a jiných příjmů předsedy vlády ČR

Žádost o informace o výši veškerých vyplacených platů, odměn, jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce, zdůvodnění mimořádné odměny a počet odpracovaných měsíců u osoby na pozic předseda vlády, a to za kalendářní rok 2019.

Vážená paní,

Úřad vlády ČR obdržel dne 6. března 2020 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém žádáte o poskytnutí  „informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny a počet odpracovaných měsíců u osoby na pozici: předseda vlády, a to za kalendářní rok 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019)“.

K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že předsedovi vlády náležel v souladu s právními předpisy za rok 2019 celkem plat 2 654 400 Kč a paušální náhrady celkem ve výši 339 600 Kč. Mimořádné nebo cílové odměny, ani žádné jiné příplatky, předsedovi vlády nenáleží.

Pro úplnost uvádím, že platové náležitosti předsedy vlády (stejně jako dalších ústavních činitelů) taxativně stanovuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Nad rámec výše uvedeného si dovoluji uvést, že plat včetně paušálních náhrad předseda vlády pravidelně zasílá na dobročinné účely, konkrétně na program nadace pro rodiče - samoživitele.

S pozdravem

 

 


Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X