Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytování informací

Při odeslání žádosti došlo k chybě

stiskněte tlačítko zpět a zkontrolujte, zda jsou vyplněny všechny povinné položky

v případě přetrvávajících problémů pošlete prosím vaši žádost na emailovou adresu posta@vlada.cz