Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 11. 2016 15:32

Premiér Sobotka: Ministerstvo dopravy musí přidat v plnění klíčových úkolů jako je příprava soutěže na mýtný systém či čerpání fondů EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil bilanční schůzky, první byl ministr dopravy Dan Ťok, 14. listopadu 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil bilanční schůzky, první byl ministr dopravy Dan Ťok, 14. listopadu 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes, v pondělí 14. listopadu 2016, zahájil bilanční schůzky se členy vlády. Jako první přišel na řadu ministr dopravy Dan Ťok. Premiér s ním diskutoval o výsledcích práce resortu, splněných prioritách a závazcích v rámci legislativního plánu vlády i úkolech v rámci resortu dopravy pro poslední rok mandátu koaliční vlády.

„S ministrem Ťokem jsem dnes diskutoval o výsledcích jeho práce, splněných prioritách i závazcích, které se dosud nepodařilo splnit a kde jsem jako předseda vlády s prací nespokojen.

Vládě se povedlo řadu věcí zlepšit, zkvalitňujeme dopravní obslužnost v krajích a regionech, rozvíjíme mezinárodní dopravní propojení, finančně posilujeme rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

Výrazně přidat ale musí ministr Ťok v naplňování dalších klíčových závazků, řada z nich je dlouhodobě neřešena či se řešení protahuje. Jedná se zejména o dokončení přípravy soutěže na nový mýtný systém, rozjezd klíčových dopravních staveb, u kterých jsme získali výjimku z EIA, či například rychlejší čerpání peněz z fondů EU. Důležité je také zajistit peníze na opravy silnic 2. a 3. třídy, pokračovat ve výstavbě Pražského okruhu a železničního spojení s letištěm v Ruzyni.

Ministra dopravy požádám o závazný časový harmonogram pro plnění těchto a dalších významných úkolů, ke kterým se současná vláda zavázala,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Předseda vlády Sobotka označil na jednání s ministrem Ťokem za klíčové dokončit zejména tyto priority v oblasti dopravy:

1. Vyřešení mýtného systému

Významným úkolem pro Ministerstvo dopravy je zajištění fungujícího mýtného systému od začátku roku 2017. A zároveň musí v první polovině roku 2017 být vypsáno nové otevřené technologicky neutrální výběrové řízení na provozovatele mýtného systému.

2. Rychlé a efektivní čerpání peněz z fondů EU

Předseda vlády Sobotka zdůraznil nutnost efektivního čerpání evropských prostředků. Operační program Doprava 2 byl zahrnut mezi programy, kde podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj hrozí, že nebudou včas dočerpány finanční prostředky. Úkolem Ministerstva dopravy je zajistit, aby se parametry čerpání zlepšily a čerpání peněz nebylo jakkoliv ohroženo.

3. Rozjezd klíčových dopravních staveb, kde se podařilo vyjednat výjimku EIA

Vláda napravila pochybení předchozích kabinetů a vyjednala pro klíčové dopravní stavby v ČR s Evropskou komisí výjimku pro posuzování vlivů na životní prostředí. Do konce letošního roku musí Ministerstvo životního prostředí vydat příslušná rozhodnutí, aby se Ministerstvu dopravy podařilo získat příslušná stavební povolení. Ministerstvo dopravy musí zajistit, že se stavby zahájí během roku 2017.

4. Dokončení výstavby dálnice D8 a rychlejší a efektivnější oprava dálnice D1

Dokončení výstavby dálnice D8 je důležitým úkolem, ministr dopravy ujistil premiéra o monitoringu celého území, zajištění bezpečnosti provozu a dodržení termínu otevření D8 dne 17. prosince letošního roku. Diskuse se vedla rovněž o opravách na dálnici D1, kde premiér označil za prioritní rychlost a efektivitu oprav s tím, že je nutno zajistit opravy ve dvousměnném provozu.

5. Zajištění financování oprav silnic 2. a 3. tříd

Vláda přijala usnesení, které se týká posílení financování oprav silnic druhé a třetí třídy. Ministr dopravy by po novém roce měl vládě předložit dohodnutý návrh. 

 6. Železniční spojení na pražské letiště

Mezi priority vlády patří také dosáhnout pokroku přípravy stavby a zajištění železničního spojení mezi Prahou a Letištěm Václava Havla.

7. Pokračování výstavby Pražského okruhu

Dalším úkolem je pokročit ve výstavbě Pražského okruhu, zejména pokud jde o stavbu 511, která spojí dálnici D1 s dálnicí D11. K tomu vznikla také pracovní skupina, která by měla na rychlou přípravu dohlédnout. 

Další bilanční schůzky čekají předsedu vlády Bohuslava Sobotku už zítra, kdy bude o výsledcích práce mluvit s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie